• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Exkurzia v potravinárskych prevádzkach
26.11.2019

Študenti 2. ročníka bakalárskeho stupňa odboru verejné zdravotníctvo sa v rámci predmetu Základy hygieny I. zúčastnili dvoch zaujímavých a prínosných exkurzií s Mgr. Rafajdus  PhD. MPH., Mgr. Melichovou a  Mgr. Plškovou.

Slávnostné odovzdávanie pamätných medailí FZaSP
26.11.2019

Počas slávnostnej časti zasadnutia Vedeckej rady FZaSP TU dňa 20.11. 2019 boli dekanom prof. MUDr. Jaroslavom Slaným, CSc. odovzdané pamätné medaily fakulty štyrom členom akademickej obce.

MedGAMES 2019 v Martine
18.11.2019

V dňoch 8. a 9. novembra 2019 sa 4 študentky 3. ročníka odboru Ošetrovateľstvo - Monika Gdovinová, Zuzana Forgáčová, Darina Kresťanová a Júlia Fedorová, pod vedením Mgr. E. Tomíkovej, MPH, zúčastnili medzinárodnej súťaže MedGAMES 2019.

Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work
12.11.2019

V dňoch 7.-8. novembra 2019 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Children in social work, ktorú organizovala Katedra sociálnej práce v spolupráci s Európskym výskumným inštitútom sociálnej práce (ERIS).