Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Sympózium Civilizačné ochorenia III Alula pazmaneum
10.11.2017

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trnava, pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. a rektora TU v Trnave prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. pripravila

Konferencia - Jazyková kompetencia
31.10.2017

Dňa 26. októbra 2017 Katedra sociálnej práce FZaSP TU pod záštitou dekana fakulty prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. zorganizovala konferenciu s názvom "Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania". Jednalo sa o 8.

Slávnostné otvorenie nového Pavilónu klinických a laboratórnych disciplín FZaSP TU
17.10.2017

Dňa 5. októbra 2017 FZaSP TU v Trnave  slávnostne otvorila nový Pavilón klinických a laboratórnych disciplín v areáli Fakultnej nemocnice Trnava.

Imarikulacie na FZaSP 2017
3.10.2017

Dňa 27.9.2017 sa na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníkov Bc. stupňa.  Na slávnosti zložili študenti imatrikulačný sľub, ktorým prisľúbili plniť si riadne povinnosti študenta Trnavskej univerzity v Trnave.

9.5.2017

V dňoch 27. a 28. apríla 2017 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia RES SOCIALIS: Sociálna práca v meniacej sa Európe. Konferencia sa konala pod záštitou Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.