Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Den otvorených dverí FZaSP Trnava 2018 Učebňa
25.1.2018

Prítomných slávnostne privítal pán dekan v Aule Pazmáneum a následne prebiehali prezentácie jednotlivých študijných odborov. Záujemcovia sa tiež zúčastnili exkurzie výučbových priestorov Únie nevidiacich  a slabozrakých SR a nového Pavilónu klinických a laboratórnych disciplín.

Studenti v atriu na Truni
12.12.2017

Krásnu dobročinnú akciu s názvom "Vianočné ladenie" zorganizovali študenti 1. Mgr. ROSS z Katedry sociálnej práce FZaSP TU v priestoroch Átria Trnavskej univerzity.

Konferencia KSP - Alua Rečník
16.11.2017

Dňa 10.11. 2016 sa v priestoroch našej fakulty konala konferencia AUTIZMUS - (Ne)známy fenomén. Konferencia bola realizovaná v rámci týždňa vedy a techniky. Organizátormi boli Katedra sociálnej práce v spolupráci s Katedrou psychológie Filozofickej fakulty

Konferencia OŠE  - Alua Rečník
14.11.2017

Dňa 9. novembra 2017 sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve IV. Konferencia sa konala pod záštitou ministra zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera, rektora Trnavskej univerzity

Konferencia LVMvZ - Dekan FZaSP otvára konferenciu
13.11.2017

Dňa 7.novembra 2017 Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód FZaSP TU v spolupráci so Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky konferenciu