• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Magisterské promócie FZaSP TU
20.2.2020

Dňa 19.2. 2020 boli na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce slávnostne promovaní úspešní absolventi Magisterského externého štúdia v programoch: Verejné zdravotníctvo a Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Koronavírus - Hrozí nám nová svetová pandémia?
30.1.2020

Dnes 13:30 zasadne Núdzový výbor Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v Ženeve, aby sa rozhodol, či situácia vyvolaná novým koronavírusom bude vyhlásená za mimoriadnu situáciu ohrozenia zdravia verejnosti medzinárodného rozsahu (Public Health Emergency of International Concern).

Deň otvorených dverí FZaSP 2020
30.1.2020

29. januára 2020 na našej fakulte prebiehal „Deň otvorených dverí“. Všetkých návštevníkov privítal pán dekan  Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. a predstavil im ponuku našich študijných programov.

Reprezentácia Katedry VZ vo WHO
15.1.2020

Počas zimného semestra absolvovala Mgr. Dominika Plančíková, PhD. stáž v Regionálnom úrade WHO pre Európu so sídlom v Kodani. V rámci stáže bola zapojená do aktivít programu Governance for Health a projektu Zdravé mestá.