Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Konferencia OŠE  - Alua Rečník
14.11.2017

Dňa 9. novembra 2017 sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve IV. Konferencia sa konala pod záštitou ministra zdravotníctva SR JUDr. Ing. Tomáša Druckera, rektora Trnavskej univerzity

Konferencia LVMvZ - Dekan FZaSP otvára konferenciu
13.11.2017

Dňa 7.novembra 2017 Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód FZaSP TU v spolupráci so Slovenskou komorou medicínsko-technických pracovníkov zorganizovala v rámci Týždňa vedy a techniky konferenciu

Sympózium Civilizačné ochorenia III Alula pazmaneum
10.11.2017

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave v spolupráci s Fakultnou nemocnicou Trnava, pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD. a rektora TU v Trnave prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. pripravila

Konferencia - Jazyková kompetencia
31.10.2017

Dňa 26. októbra 2017 Katedra sociálnej práce FZaSP TU pod záštitou dekana fakulty prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc. zorganizovala konferenciu s názvom "Jazyková kompetencia ako súčasť celoživotného vzdelávania". Jednalo sa o 8.

Slávnostné otvorenie nového Pavilónu klinických a laboratórnych disciplín FZaSP TU
17.10.2017

Dňa 5. októbra 2017 FZaSP TU v Trnave  slávnostne otvorila nový Pavilón klinických a laboratórnych disciplín v areáli Fakultnej nemocnice Trnava.