Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Očkovanie proti chrípke pre študentov Trnavskej univerzity
18.10.2018

Pre koho? všetci študenti TU
Kde? infekčná klinika FNTT
Kedy? každý pondelok a stredu v doobedných hodinách

Imatrikulácie na FZaSP 2018
27.9.2018

Dňa 26.9.2018 sa na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity uskutočnil slávnostný akt imatrikulácie študentov prvých ročníkov. Prvákov privítal na akademickej pôde dekan Prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. a povzbudil ich v úsilí napredovať v náročnom štúdiu.

Memorandum of Understanding s kenským regionálnym ministerstvom zdravotníctva v Kwale County
3.9.2018

Dekan fakulty FZaSP TU, prof. Jaroslav Slaný, počas svojej zahraničnej pracovnej cesty v Keni na fakultnom špecifickom pracovisku v Kwale oblasti, podpísal dňa 13.augusta 2018 spolu s regionálnym ministrom zdravotníctva - Francis Gwama Mwatsahu, Ministry of Health, Kwale county,

Ocenenie Biele srdce pre PhDr. Alenu Uríčkovú, PhD. z Katedry ošetrovateľstva
1.6.2018

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) každoročne pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier pripravuje slávnostný galavečer, na ktorom budú ocenené sestry a pôrodné asistentky

Memorandum of Understanding - podpis vzajomnej spoluprace
18.5.2018

Dekan našej fakulty FZaSP prof. Slaný podpísal spolu s dekanom Faculty of Social Technology, Volga State University of Technology v Ruskej federácii prof. Vladimirom Shalaevom dokument s názvom Memorandum of Understanding, teda memorandum o vzájomnej spolupráci našich dvoch fakúlt.