• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Pani docentka Miriam Slaná dostala Cenu Martina Palkoviča
14.11.2020

Skvelá pani docentka Miriam Slaná dostala Cenu Martina Palkoviča za zásluhy o rozvoj odboru sociálna práca na našej fakulte. Čo nám pri tejto príležitosti o sebe prezradila?
Vo vysokom školstve pôsobíte už viac ako 23 rokov. Čím by ste boli, keby ste nerobili toto povolanie?

Reťaz prežitia
10.9.2020

Týmto základným mottom si pripomíname - Svetový deň prvej pomoci (každoročne druhá septembrová sobota) a Európsky deň záchrany života (16. október).

27.7.2020

Zástupcovia Katedry verejného zdravotníctva sa od 16. do 18. júla aktívne zúčastnili konferencie DNI PRAKTICKEJ OBEZITOLÓGIE A METABOLICKÉHO SYNDRÓMU: Kardiovaskulárny systém a obezita- Nebezpečná kombinácia.