Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Konferencia Nové trendy v ošetrovateľstve V.
13.11.2018

Dňa 7. novembra 2018 sa uskutočnila vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Nové trendy v ošetrovateľstve V. Konferencia sa konala pod záštitou rektora Trnavskej univerzity prof. doc. JUDr. Marek Šmida, PhD. a dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity prof. MUDr. Jaroslava Slaného, CSc.

Florence roka 2018
6.11.2018

Tento rok sa do súťaže Florence roka 2018 dostali 4 študenti zo 182 prihlásených. Náš názor na súťaž je veľmi pozitívny. Neľutujeme nič, napriek tomu, že sme sa neumiestnili na  žiadnom mieste.

Pozvánka na diskusné fórum
26.10.2018

Výskumné centrum mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie infekcií FZaSP TU si Vás dovoľuje pozvať dňa 9. novembra 2018 o 13.30 na diskusné fórum. Témou bude problematika prevencie šírenia multirezistentných baktérií v zdravotníckych zariadeniach.

Pozvánka k okrúhlemu stolu a diskusii na tému „ATP luminometria v nemocničnej hygiene“.
25.10.2018

Výskumné centrum mikrobiológie, nemocničnej hygieny a prevencie infekcií FZaSP TU v spolupráci s firmou 3M s.r.o. si Vás dovoľuje pozvať dňa 9. novembra 2018 o 10.00 k okrúhlemu stolu a diskusii

KRČMÉRYHO DEŇ BOJA PROTI ANTIBIOTICKEJ REZISTENCII I
25.10.2018

týmto si Vás dovoľujme srdečne pozvať na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorú pod záštitou ministerky zdravotníctva a hlavného hygienika usporadúvame 8. novembra 2018 pri príležitosti 18. novembra