Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Týždeň Fakulty zdravotníctva LVMvZ v Aule Pazmaneum
3.4.2018

Dňa 19.03. 2018 sa v rámci podujatia "Týždeň fakulty" v priestoroch Auly Pazmaneum  na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce konala prednášková šnúra vedecko-populárnych príspevkov...

Mgr. Gabriela Doktorová, PhD. - Nácvik prvej pomoci
22.3.2018

Do finále súťaže postúpilo 7 študentiek z Trnavskej univerzity odboru ošetrovateľstvo. Celá súťaž nám priniesla nezabudnuteľné zážitky. Bolo to pre nás niečo nové. Chceme odkázať aj ostatným študentom, aby sa nebáli a ...

9.3.2018

konferencia evaluacia vcasnej intervencie 2
26.2.2018

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce pozýva 11. mája 2018 všetkých záujemcov na IV. ročník medzinárodnej vedecko - odbornej konferencie Res socialis na tému Evaluácia včasnej intervencie.

Den otvorených dverí FZaSP Trnava 2018 Učebňa
25.1.2018

Prítomných slávnostne privítal pán dekan v Aule Pazmáneum a následne prebiehali prezentácie jednotlivých študijných odborov. Záujemcovia sa tiež zúčastnili exkurzie výučbových priestorov Únie nevidiacich  a slabozrakých SR a nového Pavilónu klinických a laboratórnych disciplín.