Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
Týždeň fakulty - Obchodný dom Jednota
12.3.2019

Týždeň fakulty sa začal v pondelok 11.3.2019 v Obchodnom dome Jednota. O služby a merania, ktoré poskytovali študenti a zamestnanci fakulty prejavila verejnosť veľký záujem.

Návšteva Strednej zdravotníckej školy v Považskej Bystrici
5.3.2019

Dňa 28.2. 2019 navštívili Strednú zdravotnícku školy v Považskej Bystrici tri študentky 2. ročníka odboru Ošetrovateľstvo Trnavskej univerzity, Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce za účelom reprezentovať svoj odbor a motivovať budúcich maturantov k štúdiu na vysokej škole.

Pozvánka na Týždeň fakulty FZaSP
4.3.2019

V dňoch 11.-13.03.2019 v čase  od 9,00 – 12,00 hod.  TU FZaSP v Trnave pripravuje akciu „Týždeň fakulty“.

27.2.2019

Katedra sociálnej práce si dovoľuje informovať o novom študijnom programe s názvom „Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny“, ktorý je aktuálne v akreditačnom procese získavania priznaných práv v odbore 3.1.14  sociálna práca.

Deň otvorených dverí 2019
24.1.2019

Dňa 23.1. 2019 prebiehal na FZaSP TU "Deň otvorených dverí".