• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU
7.5.2021

10.5.2021

SVETOVÝ DEŇ POHYBOM KU ZDRAVIU

Move for Health Day

5.máj – Svetový deň čistých rúk
5.5.2021

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne pri príležitosti Svetového dňa čistých rúk vyzýva k zlepšeniu hygieny rúk za účelom ochrany verejného zdravia.

10.4.2021

Regionálna komora SKSaPA, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity a Fakultná nemocnica Trnava

Vás pozývajú na vedecko – odbornú konferenciu