• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská
MedGAMES 2019 v Martine
18.11.2019

V dňoch 8. a 9. novembra 2019 sa 4 študentky 3. ročníka odboru Ošetrovateľstvo - Monika Gdovinová, Zuzana Forgáčová, Darina Kresťanová a Júlia Fedorová, pod vedením Mgr. E. Tomíkovej, MPH, zúčastnili medzinárodnej súťaže MedGAMES 2019.

Medzinárodná vedecká konferencia Children in social work
12.11.2019

V dňoch 7.-8. novembra 2019 sa konala medzinárodná vedecká konferencia Children in social work, ktorú organizovala Katedra sociálnej práce v spolupráci s Európskym výskumným inštitútom sociálnej práce (ERIS).

Vedecká konferecnia Nové trendy v ošetrovateľstve VI.
8.11.2019

Dňa 6. novembra 2019 sa pri príležitosti 25.