Skip to main content

Zápisnica z doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu