• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

Anestéziológia a intenzívna starostlivosť

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce ponúka v akademickom roku 2020/2021 vzdelávací program  "Anestéziológia a intenzívna starostlivosť" - špecializačné štúdium.

Garantujúce pracovisko: Katedra ošetrovateľstva FZaSP TU

Garant vzdelávacieho programu: Mgr. Gabriela Doktorová, PhD.

Mail: gabriela.doktorova@truni.sk

Termín podávanie prihlášok do: do 31. mája 2021

 

  Informácia o špecializačnom programe AIS

  Podmienky zaradenia uchádzača na AIS

  Prihláška na AIS

  Vyhláška dekana č.3/2019 - O študijnom poriadku pre špecializačné štúdiá v odbore Ošetrovateľstvo

  Vyhláška dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá
  Dodatok č. 1 k Vyhláške dekana č.1/2020 - Úhrady za špecializačné štúdiá

  Vyhláška dekana č.2/2021 - Špecializačné štúdium AIS