• SK vlajka
  • EN vlajka
Katedra verejného zdravotníctva
Katedra sociálnej práce
Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve
Katedra ošetrovateľstva
Pracoviská

TRUNI pomáha v Keni

Trnavská univerzita pomáha rozvojovým krajinám, aby im uľahčila ich ťažkú životnú situáciu. Naposledy pomohli kenským zdravotníkom v boji s infekčnými ochoreniami a s podvýživou.